KNOWLEDGE BASE

Literature

M. Majewski: Odprężanie wibracyjne – sposób na redukcję naprężeń wewnętrznych i stabilizację elementów metalowych

III Seminarium Spajanie w pojazdach szynowych i częściach pojazdów szynowych organizowanym przez Pojazdy Szynowe PESA  28-30.05.2008 r.

J.J.S.Hornsey, R.A.Claxton: Vibratory Stress Relief – recent developments

J.S.Hornsey:  Their Causes, and the Effective Means of Treatment to Reduce the Residual Stresses and to Improve the Fatigue Life in Engineering Components

VSR Africa, Janunary 2006