Usługi

Odprężanie ultradźwiękowe

Ultradźwiękowe nagniatanie, znane również jako ultradźwiękowe młotkowanie lub przekuwanie (ang. Ultrasonic Peening/Ultrasonic Impact Treatment) jest alternatywną metodą mechanicznej obróbki spoin po spawaniu, która oferuje wszystkie zalety tradycyjnych technik oraz posiada korzystne cechy, które czynią ją w wielu przypadkach wygodniejszą, bardziej ekonomiczną i wydajniejszą od innych.

Zalety

  • likwidacja naprężeń spawalniczych rozciągających
  • zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej
  • zwiększenie odporności na korozję
  • zmniejszenie odkształceń spawalniczych
  • duża szybkość ( zwykle 0,5 m spoiny na min )

W wyniku stosowania nagniatania ultradźwiękowego w metalach i stopach osiąga się zwiększenie odporności materiału na awarie inicjowane na powierzchni materiału, takie jak zmęczenie i korozja naprężeniowa. Ten korzystny efekt uzyskuje się poprzez likwidację szkodliwych naprężeń rozciągających i wprowadzenie naprężeń ściskających do powierzchniowych warstw metalu, zmniejszenie koncentracji naprężeń w strefie brzegu spoiny i poprawy właściwości mechanicznych warstwy wierzchniej materiału.

Testy zmęczeniowe próbek spawanych poddanych nagniataniu ultradźwiękowemu wykazują, że jest to najbardziej wydajny i ekonomiczny sposób poprawy wytrzymałości zmęczeniowej, efektywniejszy od szlifowania, przetapiania brzegów spoiny TIG, młotkowania pneumatycznego czy śrutowania.

Technologia ultradźwiękowego nagniatania jest wykorzystywana na świecie w budowie, naprawach i konserwacji elementów spawanych w górnictwie, kolejnictwie i budowie mostów oraz innych branżach, w których wytrzymałość zmęczeniowa odgrywa podstawową rolę w zapewnieniu trwałości konstrukcji.