Dowiedz się więcej


tel. 601 844 005
609 664 645

fax  61 8261 957Szukaj

Wyżarzanie odprężające - ograniczenia

Klasycznym sposobem likwidacji problemu naprężeń resztkowych jest stosowanie wyżarzania odprężającego. Mimo wyraźnie pozytywnych efektów tego zabiegu, trzeba wziąć pod uwagę możliwość powstawania wad technologicznych wywoływanych procesem wyżarzania. Należą do nich m.in.:

 

  • paczenie się konstrukcji podczas wyżarzania odprężającego, ponieważ likwidowane są wszystkie naprężenia (zarówno w zakresie mikro- jak i makroskopowym) oraz możliwe jest odkształcanie się konstrukcji pod własnym ciężarem
  • resztkowe naprężenia po prostowaniu, w przypadku gdy występujące po żarzeniu odkształcenie likwidowane jest przez prostowanie na zimno
  • powstawanie naprężeń od nierównomiernego nagrzewania lub stygnięcia - w przypadku, gdy wyżarza się ze zbyt krótkimi czasami nagrzewania, wytrzymywania lub studzenia, szczególnie widoczne w konstrukcjach o skomplikowanych kształtach i istotnych różnicach grubości elementów
  • utlenianie powierzchni, powstawanie zgorzeliny w przypadku, gdy nie wyżarza się w atmosferze ochronnej lub w próżni
  • odwęglanie powierzchni, w przypadku niestosowania odpowiedniej atmosfery ochronnej
  • efekt odpuszczania w przypadku stali ulepszanych z niską temperaturą odpuszczania
  • kruchość w wyniku powstawania wytrąceń, które zmieniają własności mechaniczne i powodują powstawanie braków w wyniku pękania konstrukcji
  • pękanie podczas wyżarzania
  • duży koszt energii koniecznej do podgrzania znacznych nieraz mas metalu